Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Осична
Оратівський район, Вінницька область
Освітній портал оратівського району Підписатися на новини
19 Травня 2019 р

Інформація про школу

Звіт за 2016/2017н.р.

 

    У своїй діяльності школа керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад» та іншими законодавчими документами України, що регламентують роботу навчального закладу, Статутом школи, правилами внутрішнього розпорядку, іншими нормативними документами, що регламентують роботу загальноосвітнього навчального закладу.

    Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівники навчальних закладів щорічно звітують перед колективом навчального закладу, батьками, громадськістю

2. Загальна інформація про школу

Рік заснування

Кінець 19 ст.

Директор школи

Бердій С.М., освіта вища, за фахом учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої  кваліфікаційної категорії, має звання «старший учитель». Заклад очолює з бвересня  1984 року.

Контингент учнів

На кінець 2016/2017 навчального року у 8 класах навчається 39 учнів, з них 1 – 4 класів – 16 учнів, 5 – 9 класів – 22 учні,  1 учень на індивідуальному навчанні випускників  9 класу – 5 учнів

Мова навчання

Українська мова

Педагогічний колектив

 Педагогічний колектив нараховує 12 педагогів, з них 2 суміснии, 9 з них мають вищу освіту, 3 середню-спеціальну Вищу кваліфікаційну категорію мають 2 вчителів, І кваліфікаційну категорію – 6 вчителів, ІІ кваліфікаційну категорію – 1  учитель, категорію „спеціаліст” – 3 вчителів.

Забезпечення харчуванням

 Гарячим безкоштовним харчуванням на кінець 2016/2017 навчального року  було  забезпечено 16 учнів початкових класів та 3 дітей пільгових категорій – 46% від загальної кількості учнів школи. За рахунок батьківської плати харчуються  всі решта учнів 5-9 класів .

Творчий потенціал

Педагогічний колектив працює над проблемою «Використання сучасних освітніх технологій з метою формування інформаційно-компетентного випускника». Учителі школи беруть активну участь  у районних конкурсах, засіданнях методичних обєднаннях, районних семінарах. Вчитель початкових класів Гнатюк О.В. брала участь у районному етапі конкурсу «Вчитель року-2017» у номінації «Початкова освіта» і посіла ІІ місце.

     Педагогічний колектив школи постійно працює над удосконаленням фахової майстерності при підготовці до і засідань педагогічної ради,  відпрацьовуючи при підготовці систему роботи по здійсненню індивідуального підходу до особистості дитини, на кожному уроці з урахуванням вікових категорій для підвищення рівня якості освіти відповідності форм і методів викладання європейським стандартам, удосконалення самостійних методів навчання учнів (педагогічна рада «Проектна діяльність учнів як одна з форм самостійної творчої роботи учнів, при якій набуваються або актуалізуються знання.відпрацьовуються й демонструються практичні навички», «Нестандартні форми навчання та виховання як засіб розвитку творчої активності учнів.» Здійснюються моніторингові дослідження якості освіти індивідуальних особливостей учнів, процесів адаптації учнів при переході від початкової до середньої школи

Гурткова робота

У школі працюєть 2 спортивні секції, частина учнів є учасниками танцювального колективу «Радість»

 

Підвіз учнів

та вчителів

 Підвозяться  2 учителів з Юшковець

Матеріально-технічне забезпечення

До послуг учнів – 9 навчальних кабінетів, комп’ютерний клас        . спортивний зал, гімнастичний та футбольний майданчики, 2 майстерні, їдальня, актовий зал та баскетбольний майданчик.

Бібліотечний фонд налічує 6300 примірників художньої та навчальної літератури.

3. Кадрове забезпечення

    Відповідно до ст. 45 Закону України «Про загальну середню освіту» штатний розпис закладу установлюються відділом освіти Оратівської районної державної адміністрації на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів.

    Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з навчальними планами загальноосвітнього навчального закладу.

    У 2016/2017 навчальному році школа була забезпечена штатними працівниками на 100%; 19 штатних одиниці  педагогічних працівників - 12; працівників з числа обслуговуючого персоналу - 7).

    Пріоритетом у підборі кадрів є професіоналізм, володіння навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, працездатність, комунікабельність.

    Педагоги мають можливість удосконалювати свою фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації й успішно проходити атестацію.

   Розподіл педагогічних працівників за фахом і кваліфікаційними категоріями:

Навчальний предмет

Усього вчителів

Кваліфікаційна категорія

Педагогічне звання

Нагороди

Спец.

І

ІІ

вища

Старш.  учит.

Учит.-метод

Вчителі початкових класів

4

2

1

1

 

 

 

 

Українська мова та література

1

 

 

 

1

1

 

 

Зарубіжна література

1

 

1

 

 

 

 

 

Математика

1

 

1

 

 

 

 

 

Фізика

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформатика

 

 

 

 

 

 

 

 

Хімія, біологія

1

 

1

 

 

 

 

 

Географія

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія, правознавство

1

 

1

 

 

 

 

 

Англійська мова

1

 

1

 

 

 

 

 

Німецька мова

1

 

1

 

 

 

 

 

Фізична культура

1

 

 

 

1

1

 

 

Художня культура

 

 

 

 

 

 

 

 

Образотворче мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

 

Музика

1

1

 

 

 

 

 

 

Трудове навчання

1

1

 

 

 

 

 

 

                Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням адміністрації школи, передбаченим перспективним планом роботи. Аналіз статистичних даних відображає позитивну динаміку змін освітнього рівня вчителів.                                                                                   Атестація педагогічних працівників школи проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів. Стимулювання безперервної фахової  й загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами).

    Перспективний план підвищення освітнього рівня

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

замовлено

фактично

замовлено

фактично

замовлено

фактично

замовлено

фактично

замовлено

 фактично

 

 

4

4

2

2

2

2

2

 

    Атестація педагогічних працівників

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

 

3

4

2

2

    Атестація вчителів школи як чинник виявлення професіоналізму, компетентності вчителя, відіграє важливу роль у результативності навчально-виховного процесу.

    Під час атестації виявляються професійні нахили, якості вчителя, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду кращих вчителів. Атестація для вчителів стає перевіркою їхнього особистого зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність. Тому адміністрація школи, психологічна служба та атестаційна комісія тісно співпрацюють, координують свої дії відповідно до таких завдань:

 • вивчати професійні якості вчителя;
 • враховувати потенційні можливості вчителя відповідно до вимог сучасної педагогіки, дидактики та психології:
 • неухильно дотримуватись вимог зазначеного Положення та керуватися кваліфікаційними характеристиками відповідно до встановлення кваліфікаційних категорій;
 • максимально використовувати мотиваційну та стимуляційну функції атестації;
 • створити всі умови для виявлення, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду.

    Звіт про атестацію вчителів

Категорія, звання

Встановлено

Відповідність

Всього

Вища

 

 

 

І

1

 

 

ІІ

 

 

 

Спеціаліст

 

1

 

 

    Цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів – одне з головних завдань розвитку освітньої системи школи.

    Пріоритетними напрямами системи підвищення кваліфікації є:

 • формування ключових компетенцій (17%);
 • моніторинг якості освітньої діяльності (23%);
 • впровадження нових технологій навчання й виховання (20%);
 • самоосвітня діяльність педагога (15%);
 • залучення кадрів до творчої роботи (12%);
 • психолого-педагогічних супровід освітньої діяльності (13%).

   Підвищення кваліфікації є складовою системи методичної роботи й важливою ланкою в формуванні пріоритетних компетенцій педагога.       

 

4. Методична робота

   У 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив школи працював над методичною проблемою: «Використання сучасних освітніх технологій з метою формування інформаційно-компетентного випускника».

    Загальношкільна проблема відіграє роль своєрідної ланки, що інтегрує в одне системне ціле всі підрозділи методичної структури школи.

    За допомогою єдиної проблеми пов’язані не тільки потреби й результат, а й засоби, етапи реалізації, які відповідають визначений цілі. Разом із тим усвідомлення необхідності вільного володіння ІКТ усіма учасниками навчально-виховного процесу спонукає до розширення освітніх послуг, впровадження заходів, які сприяли розвитку цього напряму.

        У навчальному закладі функціонує 1 комп’ютерний клас, де встановлено 4 комп’ютерів Усього в закладі 6 комп’ютерів. Встановлений комп’ютер адміністрації школи.  Цей комп’ютер підключені до мережі Інтернет. У школі 2 ксерокси. Право на користування технікою мають усі педагогічні працівники, під контролем особи, відповідальної за кабінет. Адміністрація закладу вільно володіє навичками з ІКТ.

        Директором школи контролюється робота шкільного сайту. На сайті практично не представлена управлінська діяльність, навчальна, виховна, методична робота, є сторінка з історії школи, шкільне життя.   Згідно з річним планом роботи школи у 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив школи працював над методичною проблемою:  «Використання сучасних освітніх технологій з метою формування інформаційно-компетентного випускника»  і досягли певних результатів на даному етапі, а саме  вчителі школи відчули особистісну потребу та психологічну готовність для підвищення професійної компетентності та впровадження у навчально-виховний процес інтерактивних технологій, на семінарах, педагогічних читаннях ознайомилися з  теоретичними засадами методичної проблеми, вивчали науково-теоретичні засади та досвід роботи вчителів з впровадження даної технології.

    В школі  визначена чітка структура  методичної  роботи, яка складається із взаємопов’язаних та  взаємодіючих  елементів: педагогічна рада, яка визначає основні напрямки і завдання,  конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення  з основних питань діяльності школи; шкільні методичні об’єднання;  творчі групи вчителів з певних проблем  навчально–виховного процесу.

          На початку навчального року було видано наказ по школі від 14.09.2016   №   «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2016/2017 навчальному році».

   Протягом року відбулися психолого-педагогічні семінари. «Культура педагогічного спілкування – крок до створення позитивного іміджу педагога», Психологічні аспекти формування в учні умінь учитися», продовжилася робота практичного семінару « Сучасний урок»

       З метою організації підвищення науково-методичного рівня вчителів проведено педагогічні читання з наступних тем:

 • Григорій Ващенко - творець виховної системи нової національної школи

            У січні 2017 року відбулася педрада рада «Проектна діяльність учнів як одна з форм самостійної творчої роботи учнів, при якій набуваються або актуалізуються знання, відпрацьовуються й демонструються практичні навички»а в березні  «Нестандартні форми навчання та виховання як засіб розвитку творчої активності учнів.»  Вчителі підготували змістовні довиступи з даного питання та презентували комп’ютерні проекти, які проводили протягом року

    З метою ознайомлення вчителів із системою і досвідом роботи вчителів, класних керівників, були проведені й проаналізовані відкриті уроки, виховні заходи.

Постійно здійснювався супровід інноваційної діяльності, а саме: надання методичної допомоги та консультацій щодо здійснення інноваційної діяльності педагогічними працівниками школи, організаційно-методична допомога в створенні презентаційних

    Велика увага приділяється роботі щодо своєчасного  проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації. З цією метою на початку навчального складається заявка на для проходження вчителями курсів з основного предмета  і вчителів, які працюють не за фахом або викладають декілька предметів.  У 2016/2017 навчальному році 3 педагогічних працівників пройшли курси підвищення кваліфікації:

 • вчитель математики Ковтун Л.В..;
 • вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури  Коломієць Т.В.
 • вчитель музичного мистецтва Шевчук О.П.

    У 2016/2017 навчальному році була атестована на відповідність раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст»  вчитель Филипчук Н.І., присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» вчителю початкових класів Романець Т.М.

    Під час атестації було вивчено досвід роботи вчителів шляхом відвідування уроків, проведення співбесід

    Найважливішою індивідуальною формою науково-методичної роботи є самоосвіта педагогів. До найважливіших завдань самостійної роботи учителів відносились: вивчення нових програм і підручників, аналіз їхніх дидактичних та методичних особливостей; самостійне засвоєння нових технологій навчально-виховного процесу; оволодіння методологією і методикою педагогічного дослідження; активна участь у роботі науково-методичних семінарів і методичних об'єднань, творчих груп, вивчення передового педагогічного досвіду.

    Результати самоосвіти вчителі репрезентували на кожному її етапі, брали участь у семінарах, інформуючи на засіданні методичного об'єднання,  доповідаючи на психолого-педагогічних семінарах,  педагогічних радах та читаннях.
    Самоосвіта є найгнучкішою формою отримання знань, тому що вона здійснювалася на діагностичній індивідуалізованій основі. У серпні 2016 року було проведено анкетування педагогічних працівників з метою вивчення проблемних питань і якими питання вчителі могли поділитися з колегами. Аналіз анкетування показав, що у вчителів визивають труднощі такі питання:

- впровадження моніторингу в практику роботи та аналіз отриманих результатів;

- використання інтерактивних технологій.

    Одним із важливих видів самостійної діяльності педагога була його індивідуальна робота над шкільною науково-методичною темою. У процесі індивідуальної роботи над науково-методичною темою вчителі вивчали джерела науково-методичної інформації, досвід педагогів-новаторів, аналізували власну педагогічну діяльність з метою подолання недоліків у ній або удосконалення сильних сторін діяльності, теоретичного узагальнення й осмислення власного досвіду.

    Вивчення стану викладання навчальних предметів здійснювався згідно з перспективним планом. Результати викладання предметів були заслухані  на нарадах при директорудокладно проаналізували та оформили у вигляді довідок та наказів по навчальному закладу:

- від 01.12.2016  №    «Про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 6-9 класів з  основ здоров'я»;

- від 03.05.2017 №     «Про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 2 класу».

   У 2016/2017 навчальному році було організовано роботу методичних об’єднань учителів початкових класів  та класних керівників. Змістом роботи методичних об’єднань стала аналітична, організаційна, діагностична, науково-практична та інформаційна діяльність. Були затверджені плани їхньої роботи, науково-методичні проблеми, визначено керівників. Завдяки роботі методичних об’єднань удосконалено методики проведення уроків, зріс рівень методичної підготовки, фахової майстерності вчителів. На своїх засіданнях члени методичних об’єднань  обговорювали науково-методичні питання, а також знайомилися з нормативно-правовими документами, перспективним педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичними виданнями тощо.

    Недоліками в організації методичної роботи є відсутність у методичному кабінеті аудіо-, відеотеки кращих освітянських доробок  району, області. Вчителі не займалися науково-дослідницькою роботою, бо відсутні творчі зв′язки і контакти з аналогічними підрозділами в інших школах, вищих навчальних закладах. Не проводилася робота з розробки нових авторських навчальних програм. Не всі методичні об`єднання працювали однаково ефективно. Їх засідання не завжди повною мірою відповідали інтересам і потребам вчителів. На жаль, мало вчителів школи  бере участь у професійних конкурсах.  А тому у 2016/2017 навчальному році більше уваги приділяти роботі методичних об'єднань, творчих груп.

 

    Аналіз роботи школи за різними напрямками показав, що вчителі й учні досягли певних результатів у своїй діяльності.

5. Навчальна діяльність учнів

    У 2016/2017 навчальному році навчання завершили 5 учнів , середня наповнюваність класів 4,4 учні,   

    У 2016/2017 навчальному році школа  працювала у режимі одної зміни. Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість уроку:

 •  в 1 класі – 35 хвилин;
 •  в 2-4-х  класах – 40 хвилин;
 •  в 5 – 11-х  класах – 45 хвилин,

перерви тривалістю 10 та 20 хвилин.

     Головна місія школи – надання якісних освітніх послуг.

    За результатами річного оцінювання переважна кількість учнів мають достатній та середній рівень навчальних досягнень.

    Навчальні досягнення учнів за результатами І, ІІ семестрів,  річного оцінювання та державної підсумкової атестації: на кінець 2016/2017 навчального року  в школі навчалося 39 учнів, з них:  1-4 класи – 17 учнів,  5-9 класи - 21 учень.

    У 1 класі оцінка навчальних досягнень учнів вербальна, і за словами вчителя початкових класів Волинець Р.Д. усі 3 учні читають складами, інколи переставляють слова, пропускають букви, частково розуміють зміст прочитаного, за допомогою вчителя виконують завдання до текстів. Списують друковані та рукописні тексти з помилками на неправильне з'єднання, пропуск букв. Допускають від 1 до 3 помилок у своїх роботах, інколи неохайні виправлення, некаліграфічне написання букв.

    Всі учні 1 класу наводять приклади об’єктів живої та неживої природи, створених руками людьми, групують їх,  мають уявлення про спостереження та досліди як методи вивчення природи, називають ознаки живих організмів, знають правила поведінки у природі, дотримуються їх під час прогулянок чи екскурсій.

    Результати навчальних досягнень учнів 2-9 класів  школи наведено в таблиці:

Клас

К-ть учнів

Рівень навчальних досягнень учнів

Початковий

%

Середній

%

Достатній

%

Високий

%

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

0

0%

2

67%

-

 

1

33%

4

6

0

0%

 

 

5

83

1

17%

Всього

17/9

0

0%

2

22%

5

56%

2

22%

6

6

1

17%

2

33%

3

50%

 

 

7

6

-

0%

5

83%

1

17%

 

 

8

5

1

20%

2

40%

1

20%

1

20%

9

5

0

0%

3

30%

2

20%

 

 

Всього

22

2

7%

14

45%

12

38%

3

10%

   

Як свідчать дані таблиці навчальних досягнень учні 3-4 класів досягли добрих результатів у 2016/2017 навчальному році: показали результати високого та достатнього рівня 100 % учнів 4 класу (класовод  Загороднюк А.С.) 33% учнів 3 класу (класовод  Гнатюк О.В.)  2 учні (22%) учнів початкової школи закінчили навчальний рік на високому рівні.

Серед середніх та старших класів добрих результатів досягли учні 6 класу (класний керівник Гнатюк О.В.) – 50% учнів закінчили  2016/2017 навчальний  рік на високому та достатньому рівнях, 8 та 9 класів (класні керівники Волинець Л.Д. та Коломієць Т.В.) – 40% учнів навчаються на високому та достатньому рівнях. Однак появилися учні , які мають початковий рівень знань  з одного предмета алгебри у Дзюби М. (8 кл.)та німецької мови у  Бальон Л.(6 кл.)

            Гірші показники мають учні 7 класу (класний керівник Камінська Н.С.) – у порівнянні з 2015/2016 навчальним роком показники знизилися, відсутні учні, які навчаються на  високому рівні, 20% учнів показали за підсумками навчального року достатній рівень і 80% учнів - середній рівень знань..

    Учні нашої школи традиційно приймають участь в районних, шкільних предметних олімпіадах.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та з метою створення сприятливих умов для всебічного розвитку інтелектуального і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, стимулювання їх творчого самовдосконалення, залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької діяльності, піднесення статусу обдарованих дітей було складено план роботи з обдарованими учнями.

Результатом роботи педагогічного колективу є призові місця на районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсах, турнірах, На районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 4 учні школи посіли призові місця:

- учениця 8 класуЗагороднюк Ольга – ІІ місце з  української мови;

- учень 9 класуМудрицький Владислав – І місце з трудового навчання;

- учень 6 класу    Іванюк Ростислав – ІІ місцев конкурсі ім.. П.Яцика;

           З метою популяризації фізичної культури і спорту в районі, пропаганди здорового способу життя, відбору та підготовки спортсменів району до обласних та Всеукраїнських змагань, виявлення кращих спортсменів-школярів організовано районну Спартакіаду школярів У рамках проведення Спартакіади школярів учні школи під керівництвом вчителя Бердія П.В. брали участь у спортивних змаганнях і посіли  у загальному заліку 8 місце , зайнявши І, 2, 3 місце  з баскетболу

             Дістали  перемоги учні школи і на районному фестивалі дит

Логін: *

Пароль: *